Rapporter och nyckeltal

 

Nedan ger vi exempel på hur svarsdata från SWsurvey kan presenteras. Frågeformuläret designas efter ert behov och frågorna utformas utifrån era behov. Genom att visualisera svarsdata grafiskt skapas trovärdiga underlag för verksamheten att föra en dialog kring kvalitetsutveckling. T ex.  vid personalutveckling eller i kommunikationen med era patienter.

 

 
 

Utveckling av NKI - Nöjd Kund Index 2016 - 2018

Grafen visar NKI-utveckling i % under 2016, 2017 och 2018

 

Presentation av svarsdata

 
 

Svarsfrekvens

Grafen visar hur många har svarat på undersökningen.

Rekommendation

Grafen visar svarsdata. Skulle du rekommendera oss till andra? Ja, Nej och Vet ej
 
 

 
 

Hur nöjd är du med bemötandet vid ditt klinikbesök?

Grafen visar svarsdata på fråga: Hur nöjd är du med bemötandet vid ditt besök?. Svar: 1 - 10