SWsurvey


 

Automatiska enkäter

Mätning av patientupplevelse ska varken vara kostsamt eller resurskrävande. För att effektivisera din kommunikation med patienterna har vi tagit fram SWsurvey. Tjänsten skickar automatiskt ut en enkät till patienten när besöket är avslutat.

 
 
swservay.png
 

 
sms_send.png

1. Gör ett utskick

 
sms.png

2. Enkät i mobilen

 
 

 

Varför SWsurvey?

  • Integrera ett utskick med era befintliga system
  • Utforma multipla frågeformulär beroende på målgrupp
  • Skicka frågeformulär via SMS
  • Hämta svarsdata varje dag och få löpande statistik över patientnöjdheten

Vem har nytta av SWsurvey?

För dig som är Chef
SWsurvey kompletterar din befintliga verksamhetsstatistik med mjuka värden. Jämför t ex intäkt per timme med patientnöjdhet för att utveckla en bra dialog med anställda.

För dig som är Kommunikatör
Genom SWsurvey hjälper vi dig att förbättra din dialog med patienterna. Vi ger exempel på hur andra har gjort och kan hjälpa dig att designa eget utskick. Du får även skräddarsydda rapporter på din hemsida eller intranät.

För dig som är Tekniker
Vi har lång erfarenhet av ”integration services” och vi prata gärna om just din IT-miljö. Vår lösning täcker flera områden: API integration, HL7 FHIR  och GDPR.


vi berättar gärna mer

Demoansvarig: Erik Berséus
erik.berseus@servicewell.se
+4673-88 320 98