VAD ÄR HL7

logo fhir.png

HL7 FHIR

HL7 är en internationell organisation bildad av experter inom hälso- och sjukvård som samarbetar för att skapa FHIR-standarder för utbyte, hantering och integration av elektronisk hälsoinformation. HL7 Sverige har sedan 2005 arbetat primärt med klinisk och administrativ information med syfte att sprida användandet av standarder för att öka effektiviteten inom hälso- och sjukvård.

Under de senaste åren har vi på Service Well specialiserat sig på FHIR standarder. Våra lösningar är FHIR kompatibla.


hack-capital-568971-unsplash.jpg

HL7 & INTEROPERABILITET

Med hjälp av gemensam terminologitjänst (FHIR) ökar förmåga att IT-system kan synkronisera sina användargränssnitt till ett gemensamt API standard. Detta kallas interoperabilitet. Genom gemensam standard kan systemleverantörer och patienter automatiskt utbyta hälsodata via sina applikationer. De flesta landsting och regioner i Sverige använder begrepp och kodverk som grund för strukturerad vårdinformation har idag inget it-stöd för att hantera kodverk. En gemensam terminologitjänst skulle bidra genom att hantera dessa informationsmängder på en gemensam yta med standariserade rutiner och metoder samt förvaltar de med tillhörande verktyg och funktioner. Detta gynnar en av de största nyckelområdena om standariseringsfrogår för vision e-hälsa 2025.

Även de största internationella aktörer bla. Microsoft, Amazon, Google, IBM, Oracle och Apple anpassar sina mobilapplikationer och plattformar med FHIR. Med deras satsning allt pekar på att FHIR är en bra kandidat för att utses som en godkänd standard för utbyte av hälsodata.

Läs mer…