SWsurvey

swservay.png

Automatiska enkäter

Mätningar av patientupplevd kvalité blir enkel med SWsurvey. Integrera tjänsten med era befintliga system och kör igång!
 

InfoWell

infowell.png

smarta Nyckeltal

Med hjälp av beräknade nyckeltal kan du enkelt följa upp och effektivisera ditt arbete på kliniken. Tjänsten InfoWell hämtar och sammanställer verksamhetsdata!

Q-Well

qwell.png

Effektivisera din köhantering

Q-Well är en digitalt handuppräckningssytem som kan användas inom utbildningssektorn för att säkerställa resurser och mäta kvalité på lärarledd undervisning.