Service Well är ett svenskt IT-företag som hjälper privata och offentliga vård- och tandvårdsorganisationer
 

HITTA DEN BÄSTA
LÖSNINGEN FÖR DIN
VERKSAMHET

 
helping_blue.jpg
 

VAD VI GÖR

Vi erbjuder rådgivning, konsulting, mjukvaruutveckling och drift av komplexa IT-lösningar
inom område eHälsa, System Integration och Business Intelligente.

Med samlade kunskap om internationella hälsostandarder  HL7 FHIR  bidrar vi med expertkompetens till landsting, regioner och nationella aktörer som har ambitionen att utveckla framtidens e-hälsotjänster.   Läs mer…

Med samlade kunskap om internationella hälsostandarder HL7 FHIR bidrar vi med expertkompetens till landsting, regioner och nationella aktörer som har ambitionen att utveckla framtidens e-hälsotjänster.

Läs mer…

Alla IT-system pratar olika språk, men vi vet hur det går att lösa. Med hjälp av vårt expertis och smarta API lösningar möjliggör vi att IT-system kan uppnå maximal interoperabilitet.    Läs mer…

Alla IT-system pratar olika språk, men vi vet hur det går att lösa. Med hjälp av vårt expertis och smarta API lösningar möjliggör vi att IT-system kan uppnå maximal interoperabilitet.


Läs mer…

Vi hjälper ditt företag att sammanställa och visualisera data från dina befintliga system. Våra lösningar hjälper ditt företag att maximera affärsnytta och utveckla din verksamhet.    Läs mer…

Vi hjälper ditt företag att sammanställa och visualisera data från dina befintliga system. Våra lösningar hjälper ditt företag att maximera affärsnytta och utveckla din verksamhet.


Läs mer…


Service Well AB erbjuder kvalificerade konsulter som med stort engagemang hjälper
ditt företag att skapa förstklassiga IT-lösningar. Vi har expertis inom Snomed CT, HL7 FIHR och openEHR.

logo fhir_1.png
 

HL7 FHIR - Fast Healthcare Interoperability Resources är ett API (Application Programming Interface) för utbyte av elektronisk vårdinformation. Ett av målen med FHIR är att underlätta samverkan mellan och med äldre generationens hälsovårdssystem. Detta gör det enklare att tillhandahålla vårdinformation till vårdgivare och individer på en mängd olika enheter och att tillåta integrationer från tredjepartsutvecklare. Service Well AB är idag specialister på HL7 FHIR och applicerar standarden till egna produkter och i de lösningar vi gör på konsultbasis.

Läs mer om HL7 FIHR


SNOMED_CT_1.png
 

Snomed CT är ett internationellt begreppssystem som är utvecklat för att användas i elektroniska vårdinformationssystem. Snomed CT ger förutsättningar för att information som dokumenteras kan kommuniceras och överföras mellan olika system med bibehållen betydelse och att informationen är entydig, säker och jämförbar. Snomed CT administreras av Socialstyrelsen och är översatt till svenska. 

Läs mer om SNOMED CT.

SNOMED CT Certifikat - Service Well


logo openEHR_1.png
 

openEHR är en öppen standardspecifikation inom hälsoinformatik som beskriver hantering, lagring, hämtning och utbyte av hälsodata i elektroniska journaler (EHR). openEHR säkerställer universell interoperabilitet bland alla former av elektroniska hälsodata. Service Well AB har god erfarenhet i att producera, hantera och implementera IT-system med en arkitektur stödd av openEHR.

 Läs mer om openEHR


VILL DU VETA MER?

 
symbol.png
 

Välkommen att höra av dig till oss om du har frågor eller funderingar.

Olof Mattsson_kontakt.png

VD

emiralic_servicewell.png

Marknad/Sälj

Emir Alic.
070-738 76 66
emir@servicewell.se