Service Well är ett svenskt IT-företag som hjälper privata och offentliga vård- och tandvårdsorganisationer
 

HITTA DEN BÄSTA
LÖSNINGEN FÖR DIN
VERKSAMHET

 
servicewell-konsulting-bk.jpg
 

SAMARBETA MED OSS

 

Med 20 års erfarenhet i IT-branschen och en bred kompetens kan vi ta hand om alla delar av utvecklingsarbetet. Vi erbjuder rådgivning, mjukvaruutveckling och drift av komplexa IT-lösningar inom område e-hälsa, System Integration och Business Intelligente.

 
health-informatics.png

HEALTH INFORMATICS

Med samlade kunskap om internationella hälsostandarder och untvecklingen inom HL7 FHIR säkerställer vi att din verksamhet hänger med i den digitala utvecklingen.

system-integration.png

SYSTEM INTEGRATION

Alla IT-system pratar olika språk, men vi vet hur det går att lösa. Med hjälp av vårt expertis och smarta API lösningar möjliggör vi att IT-system kan uppnå maximal interoperabilitet.

business-intelligence.png

BUSINESS INTELIGENCE

Vi hjälper ditt företag att sammanställa och visualisera data från dina befintliga system. Våra lösningar hjälper ditt företag att maximera affärsnytta och utveckla din verksamhet.

sw_line_2.png
 
 

VILL DU FÖRBÄTTRA KVALITETEN
PÅ DINA HÄLSODATA?

 

Vi erbjuder kvalificerade konsulthjälp

Service Well har bred erfarenhet med flera implementationer i nationella projekt som
använder FHIR standarden.

VI på Service Well är specialister på FHIR och kan applicerar standarden i lösningar vi gör.

Kontakta oss…

FHIR gör din lösning mer flexibel

Ett av målen med FHIR är att underlätta samverkan mellan och med äldre generationens hälsovårdssystem. Detta gör det enklare att tillhandahålla vårdinformation till vårdgivare och individer på en mängd olika enheter och att tillåta integrationer från tredjepartsutvecklare.

Läs mer om HL7 FIHR…

 

Service Well är medlem i HL7 Sverige och har certifierat sig inom Snomed CT.

 
 
bk_blur.jpg
 
 

VERKTYG OCH TEKNIKER

Service Well hjälper ditt företag att forma de perfekta strategierna, uppfylla dina mål med innovativa idéer och därigenom ge ditt företag möjlighet till bästa tekniska lösningar.
Med de senaste teknikerna och verktyg ser vi till att varje projekt håller en hög kvalité.

 
 

Projektledning & IT konsulting

 
sw_line_2.png
 

Genom vårt agila arbetssätt effektiviserar vi utvecklingsprocess och anpassar arbetet för snabb leverans med löpande återkoppling.

confluence-sw.jpg

Confluence

Confluence är ett platform där vi skapar, organiserar och diskuterar projekt. Vi använder Confluence även för dokumentatin av processer och projekt.

jira-sw.jpg

JIRA

JIRA är ett verktyg för projekt- och ärendehantering. Vi använder det för att planera, prioritera och organisera våra projekt.

slack_sw.jpg

slack

Vi använder Slack som kommunikationsverktyg där vi delar och samlar information för att få flyt och effektivitet under arbetet.

bitbucker-sw.jpg

Bitbucket

BitBucket är ett distribuerat versionskontrollsystem som vårt team använder för att versionshantera källkod och utvecklingsprojekt. (tillsammans med GIT)

lucid-shart-sw.jpg

Lucidchart


Vi använd Lucidchart för att visualisera idéer genom att rita diagram, processer samt systemarkitektur för lösningar vi bygger.

office-sw.jpg

MS Office 365

Vi använder olika delar av Microsoft Office kontorspaket, exempelvis för primär kommunikation via e-post och kalender samt för dokumenthantering.

 

DevOps

 
sw_line_2.png
 
microsoft-azure-sw.jpg

Microsoft Azure

Microsoft Azure är en ständigt växande uppsättning molntjänster som vi använder för att skapa, hantera och distribuera program och tjänster.

mongoDB-sw.jpg

MongoDB

MongoDB är en opensource databashanterare som använder JSON-liknande dokument med scheman för att representera data.

sql-dwh-sw.jpg

Azure SQL Data Warehouse

docker-sw.jpg

Docker


Docker är ett verktyg som är utformat för att göra det lättare att skapa, distribuera och köpa applikationer med behållare.

node-js-sw.jpg

Node.js


Vi använder Node.js som utvecklings- och lösningstjänster för att hantera dynamisks och stor databaser.

mysql-sw.jpg

MySQL

react-sw.jpg

React

React är ett snabbt, enkelt och skalbart bibliotek. Vi använder det för att skapa webbapplikationer med data som kan ändras över tid utan att sidan laddas om.

NET-sw.jpg

Microsoft .NETVi använder .NET Framework (ramverk) i våra projekt.

sql-server-sw.jpg

MS SQL Server

 

UX/UI

 
 
balsamiq-sw.jpg

Balsamiq


I Balsamiq skapar vi idéer och de första skisserna på applikationer inna vi börjar utveckla.. Industristandard för Wireframes.

photoshop-sw.jpg

Photoshop

Bild- och design app som är kärna till nästan kreativitet i våra projekt. Används på stationära och mobila enheter för att designa och förbättra vårt arbete.

adobe-illustrator-sw.jpg

Adobe Illustrator


Vektorgrafisk app där vi skapar logotyper, ikoner, skisser, typografi och komplexa illustrationer för webb och applikationer.

 

Standarder

 
 

Service Well är medlem i HL7 Sverige och har certifierat sig inom Snomed CT.

FHIR är en e-hälsostandard som används för att standardisera informationsutbyte mellan olika system. Med FHIR ökar förmåga att IT-system kan synkronisera sina användargränssnitt till ett gemensamt API standard.


SNOMED är ett system som möjliggör ett enhetligt sätt att beskriva, indexera, lagra, söka och sammanställa medicinsk information gemensamt för olika medicinska specialiteter och olika vårdenheter.


OpenEHR är en öppen standardspecifikation inom hälsoinformatik som beskriver hantering och lagring, hämtning och utbyte av hälsodata i elektroniska hälsoregister (EHR).