Service Well är ett svenskt IT-företag som hjälper privata och offentliga vård- och tandvårdsorganisationer

Service, lojalitet och förtroende.

 
 
helping_blue.jpg
 

Din kompletta IT-partner

Vi jobbar med Health Informatics, System Integration och Busiess Intelligence.


 

Health Informatics

Med samlade kunskap om internationella hälsostandarder och untvecklingen inom HL7 FHIR säkerställer vi att din verksamhet hänger med i den digitala utvecklingen. 

System Integration

Alla IT-system pratar olika språk, men vi vet hur det går att lösa. Med hjälp av vårt expertis och smarta API lösningar möjliggör vi att IT-system inom vården och tandvården kan uppnå maximal interoperabilitet.

Business Intelligence

Vi hjälper dig att sammanställa viktiga KPI:er och visualisera data från dina befintliga system. Våra lösningar hjälper ditt företag att maximera nyttja och utveckla din verksamhet.

 

Vi har expertis inom SNOMED CT, HL7 FIHR och openEHR. I samarbete med ett urval av experter inom IT-branschen säkerställer vi att våra lösningar är vattentäta. 

SNOMED_CT_1.png
 

Snomed CT är ett internationellt begreppssystem som är utvecklat för att användas i elektroniska vårdinformationssystem. Snomed CT ger förutsättningar för att information som dokumenteras kan kommuniceras och överföras mellan olika system med bibehållen betydelse och att informationen är entydig, säker och jämförbar. Snomed CT administreras av Socialstyrelsen och är översatt till svenska. Läs mer om SNOMED CT.

SNOMED CT Certifikat - Service Well

logo openEHR_1.png
 

openEHR är en öppen standardspecifikation inom hälsoinformatik som beskriver hantering, lagring, hämtning och utbyte av hälsodata i elektroniska journaler (EHR). openEHR säkerställer universell interoperabilitet bland alla former av elektroniska hälsodata. Service Well AB har god erfarenhet i att producera, hantera och implementera IT-system med en arkitektur stödd av openEHR.

 Läs mer om openEHR

logo fhir_1.png
 

HL7 FHIR - Fast Healthcare Interoperability Resources är ett API (Application Programming Interface) för utbyte av elektronisk vårdinformation. Ett av målen med FHIR är att underlätta samverkan mellan och med äldre generationens hälsovårdssystem. Detta gör det enklare att tillhandahålla vårdinformation till vårdgivare och individer på en mängd olika enheter och att tillåta integrationer från tredjepartsutvecklare. Service Well AB är idag specialister på HL7 FHIR och applicerar standarden i både egna produkter och i de lösningar vi gör på konsultbasis.

Läs mer om HL7 FIHR


 
emiralic_servicewell.jpg

Vill du veta mer?

Ring Emir Alic på 0707-38 76 66
Skicka ett e-mail till emir@servicewell.se