Service Well är ett svenskt IT-företag som hjälper privata och offentliga vård- och tandvårdsorganisationer

Kompetens & kunskap

 Vi är din lojala IT-partner!

 

 
 
konsulting-bk.jpg
 

Konsulting

Läs mer om våra kompetenser och kunskaper


Med mer än 20 års erfarenhet från IT och projektledning inom vård-och tandvårdssektorn skapar vi framgångar, hjälper våra kunder och bidrar till den digitala utvecklingen inom vården. Vi agerar som din partner inom IT rådgivning, konsulting, innovation, utveckling, test och drift för att skapa digitala lösningar som tar dig ett steg längre. Vi säkerställer att din verksamhet hänger med i den digitala utvecklingen. 

För att leverera mervärde i våra lösningar har vi genom åren byggt upp en kompetens som direkt kan överföras till din verksamhet.
Vi har expertis inom SNOMED CT, HL7 FIHR och openEHR. Med samarbete med ett urval av experter inom GDPR och PUL samt andra IT-företag säkerställer vi att våra lösningar är vattentäta. 

I tätt samarbete med våra kunder arbetar vi gärna agilt och bygger "proof of concept". Vi vill vara säkra på att det vi levererar och implementerar är användbart och kostnadseffektivt.

 

SNOMED_CT_1.png
 

Snomed CT är ett internationellt begreppssystem som är utvecklat för att användas i elektroniska vårdinformationssystem. Snomed CT ger förutsättningar för att information som dokumenteras kan kommuniceras och överföras mellan olika system med bibehållen betydelse och att informationen är entydig, säker och jämförbar. Snomed CT administreras av Socialstyrelsen och är översatt till svenska. Läs mer om SNOMED CT.

Inom Snomed CT finns det två spår till certifiering. Det ena syftar till att bidra med innehåll och utveckling av termer och begrepp i systemet. Det andra spåret syftar till att implementera och förvalta systemet. Genom våra kompetenser i båda spåren är Service Well AB idag en av Sveriges ledande fristående specialister inom förvaltning och införande av standardterminologier för vården.

SNOMED CT Certifikat - Service Well

logo openEHR_1.png
 

openEHR är en öppen standardspecifikation inom hälsoinformatik som beskriver hantering, lagring, hämtning och utbyte av hälsodata i elektroniska journaler (EHR). openEHR säkerställer universell interoperabilitet bland alla former av elektroniska hälsodata. Service Well AB har god erfarenhet i att producera, hantera och implementera IT-system med en arkitektur stödd av openEHR.

 Läs mer om openEHR

logo fhir_1.png
 

HL7 FHIR - Fast Healthcare Interoperability Resources är ett API (Application Programming Interface) för utbyte av elektronisk vårdinformation. Ett av målen med FHIR är att underlätta samverkan mellan och med äldre generationens hälsovårdssystem. Detta gör det enklare att tillhandahålla vårdinformation till vårdgivare och individer på en mängd olika enheter och att tillåta integrationer från tredjepartsutvecklare. Service Well AB är idag specialister på HL7 FHIR och applicerar standarden i både egna produkter och i de lösningar vi gör på konsultbasis.

Läs mer om HL7 FIHR