Integritetspolicy

 

Service Well AB (org. Nr. 556848-3027) är ett svenskt företag med säte i Lund, med adress Grönegatan 1C, 222 24 Lund.

Service Well AB är personuppgiftsansvarig för behandlingen av de personuppgifter du lämnar till oss via vår webbplats www.servicewell.se samt de personuppgifter du lämnar vid via eventuella kontakter med oss. Service Well AB värnar om din personliga integritet och strävar efter att alltid skydda dina personuppgifter. Du avgör alltid själv om du vill lämna uppgifter till oss. De uppgifter vi begär in i olika sammanhang är dock nödvändiga för vår handläggning av kundärenden, anställningar och samarbete.

Personuppgiftslagen innehåller regler som ska skydda människor mot att deras personliga integritet kränks genom behandling av personuppgifter. I våra kundregister behandlar Service Well AB kundernas personuppgifter med fullt ansvar och följer regelverket för PUL och kommande GDPR. Vill du läsa mer om PUL och GDPR, se www.datainspektionen.se

Genom att kontakta oss, söker arbete, prenumererar på våra nyhetsbrev eller annat - lämnar DU samtycke till Service Well AB att spara och lagra dina kontaktuppgifter och information enligt denna integritetspolicy. Service Well AB kan komma att fråga efter information från dig för att kunna förbättra kunskapen om marknaden. Du avgör själv om du ska besvara sådana förfrågningar. Personuppgifter som lagras med ovannämnda syfte sparas så länge vi har Ditt samtycke. I fall vi saknar syfte för databehållning av personuppgifter raderas alla uppgifter efter en period av högst 3 månader.  

Dina personuppgifter kommer att användas bl.a. för att administrera kundrelationen (t.ex. för caseärenden, att förbättra kundprocesser och skicka produkter du beställer av Service Well AB) och i marknadsföringssyfte (inklusive direktmarknadsföring i form av skräddarsydd information och riktade erbjudanden). Inom ramen för ovan nämnda syften kan du komma att bli kontaktad av Service Well AB. Vissa personuppgifter kan komma att överföras till eller samköras med andra bolag, för ovanstående syften, för att underlätta samarbete och samordning mellan dig som kund eller partner och Service Well AB.

Ditt samtycke kan närsomhelst återkallas. Du har rätt att begära rättelse av felaktiga personuppgifter, kontakta oss på mail@servicewell.se. Du har rätt att gratis, en gång per kalenderår, efter skriftligt undertecknad ansökan ställd till oss, få veta vilka personuppgifter vi behandlar om dig, oavsett hur dessa samlats in. Begäran ska enligt personuppgiftslagen skickas in underskriven av dig per post och kan alltså inte skickas per e-post, se adress ovan. Dina personuppgifter kan komma sparas så länge du har kontakt med eller är registrerad hos Service Well AB. Informationen kommer att lagras i en rimligt säker och skyddad miljö under så lång tid som Service Well AB anser att den kommer att förbättra kommunikationen med dig. Du kan när som helst avregistrera dig som kund genom att kontakta Service Well AB. Om dina personuppgifter behandlas i strid med personuppgiftslagen har du rätt att begära att personuppgifterna rättas, blockeras eller raderas.

Uppdaterad den 1 februari 2018.
Service Well AB