Team


 
olof_sw.png

Olof Mattsson

CEO/Chief Software Architect
Som lösningsarkitekt med lång erfarenhet från vårdsektorn har Olof byggt upp en mycket gedigen kunskapsbas. Idag brinner Olof för visionen om att hälsodata ska finnas tillgänglig för alla och använder gärna internationella hälsostandarder för att nå dit. Olof är specialist inom hälsoinformatik och pratar gärna om SNOMED CT och HL7 FHIR.

Kontakt
olof.mattsson@servicewell.se
Linked In

 

 

Erik Berséus

Product Manager/Key Account Manager
Erik har lång erfarenhet av försäljning, marknadsföring och projektledning och trivs bäst i mötet mellan vårdprocesser och IT. Han är specialiserad inom tandvården där han arbetat med upphandling av journalsystem, beslutsstöd och integrationsprojekt. Får en kick av möte med nya människor! 

Kontakt
erik.berseus@servicewell.se
 +46 73-88 320 98
Linked In

erik_sw.png

Utvecklingsteam


it_people.png

 

Andreas cederved

Chief Developer Manager
Linked In

 

Erik Tainio LagussoN

Healthcare System Architect &
Terminology Technical Specialist

Linked InMarcus Nilsson

Chief Business Intelligence & Data Manager
Linked In