Få en samlad blid över din verksamhet


 

Varför infoWell?

Med InfoWell får du snabbare datasammanställning, bättre översikt och mer tillgänglig beslutstöd-system. Skapa enkla nyckeltal och få en snabb överblick på behandlarnivå som du kan använda på personalmötet eller i utvecklingssamtalet.

InfoWell hjälper klinikerna att frigöra tid för nya patienter eller arbete med att höja arbetskvalitén på kliniken.

Hur fungerar det?

 • Kundkonto och en databas upprättas i molnet.
  (Azure, Microsoft Cloud)

 • Klient installeras på klinikens lokala dator.

 • Data hämtas från klinikens journalsystem på natten, i realtid.

 • All trafik krypteras för att säkerställa patientsäkerheten.

 • Omvandlad data lagras i en databas.

 • Tjänsten omvandlar rådata till lättlästa sammanställda rapporter.

 • Automatisk uppdatering när ny statistik tillkommer i rapporten.

 • Möjlighet att exportera data till andra system via API.

 • Skapa rapporter i QlikSense elller QlikView

 
infowell_data.png
 
qlik-logo.png
 

 
emiralic_servicewell.jpg

Vill du veta mer?

Ring Emir Alic på 0707-38 76 66
Skicka ett e-mail till emir@servicewell.se